Jadrové vŕtanie

Potrebujete vŕtať do betónu alebo muriva? Pre nás to nie je žiaden problém. Na vŕtanie využívame diamantový jadrový vŕtací stroj od spoločnosti Hilti, ktorý dokáže vŕtať otvory s priemerom až 162 mm.

Priemer otvoruBetón/MurivoŽelezobetón/Skala
Ø 32 – 52 mm0,72 €0,88 €
Ø 62 – 72 mm0,87 €1,01 €
Ø 82 – 102 mm1,00 €1,14 €
Ø 112 mm1,07 €1,28 €
Ø 122 mm1,11 €1,38 €
Ø 127 mm1,16 €1,42 €
Ø 142 – 162 mm1,06 €1,52 €
Cena je uvedená za cm hĺbky vrtu a bez DPH

Príplatky k cene otvorov

 • Kotva: 1,20 €/ks
 • Šikmé vŕtanie – príplatok 10 % zo základnej cene.
 • Vŕtanie na sucho – príplatok 50 % zo základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody – príplatok 15 % zo základnej cene.
 • Doprava na pracovisko: 0,33 €/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm – príplatok 15% zo základnej cene.
 • Použitie vlastnej elektrocentrály: 8,4 €/h
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu: 16,50 €
 • Vrt hlbší než 40 cm – príplatok 15 % zo základnej cene.
 • Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10 € na 1 cm² plochy rezu.
 • Pri vŕtaní do hĺbky nad 40 cm si pripočítavame 13,5 €/h za pracovníka, ktorý zabezpečí vyťahovanie a vysekávanie jadra.
 • Pokiaľ bude práca prebiehať vo výške väčšej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu, prípadne lešenie.
 • Prestoje, ktoré nevzniknú vinou našej firmy budú účtované 13,5 €/h za každého pracovníka.
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu alebo vrtov vopred. Ak tak nespraví, bude zaúčtovaný prestoj v cene 13,50 EUR/h za každého pracovníka.
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva ako majetok objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné vzniknuté škody, ktoré by tým mohli nastať.
 • Objednávateľ zodpovedá v plnej miere za vzniknuté škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné).
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, bude účtovaný poplatok 13,5 €/h za druhého pracovníka. Prvý pracovník bude účtovaný za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí, ktoré zabezpečuje objednávateľ.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 13,50 EUR/h za pracovníka.
 • Objednávateľ zabezpečí služby, ktoré budú potrebné pre transport našej technológie (napr. žeriav alebo špecifické zariadenie).
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác. Pokiaľ tak objednávateľ nezruší/nepresunie termín včas, budú mu zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu prác a vypočítané na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná cena za vrty je 220€ + doprava.
 • Ceny sú uvádzané bez DPH.